Tá FuturEnergy Ireland agus SSE Renewables mar pháirtnéirí i gcomh-fhorbairt le chéile ag déanamh fiosraithe maidir leis an poitéinseal atá ag tionscadal fuinnimh in-athnuaite ar an Inse Mhór, Cúil Aodha, Co. Chorcaí. Creidimid gur maith an rud é bheith i gcumarsáid lenár gcomharsana ón dtús. Tá sé mar aidhm againn tionscadail atá freagrach a fhorbairt i slí atá go maith dúinn, dár sochaí agus dár gcomharsana.

Tá an feirm ghaoithe atá beartaithe suite ar an Inse Mhór, Cúil Aodha, Co. Chorcaí ar shuíomh mór, 480 heicteár go neasach, atá suite 5km siar ó Bhaile Bhuirne agus gar do theorainn Chorcaí/Chiarraí. Bheadh thart ar 5 tuirbín gaoithe sa bhforbairt atá beartaithe a dhéanfadh dóthain leictreachais ghlan a ghiniúint le cumhacht a thabhairt do thart ar 20,000 teaghlach, rud a shábhálfadh thart ar 30,000 tona astaíochtaí CO2 in aghaidh na bliana. Sin astaíochtaí a bheadh cruthaithe murach sin ag giniúint leictreachais a bhíonn ag brath ar breoslaí iontaise.

Estimated Project Development Time

Sep 2020

Project Newsletter 1 Introduction to project

Mar 2021

Project Newsletter 2 distributed.

Sep 2021

Project Newsletter 3 distributed.

Nov 2021

Project update Letter distributed.

Dec 2021

Project Update Letter distributed
Introduction to FuturEnergy Ireland.

Mar 2022

Project Update Letter distributed.

Aug 2022

Ongoing on-site surveys

Nov 2022

Project update Letter distributed.